Archive for the ‘5.0 Penutup’ Category

5.1 Kesimpulan

Posted: April 4, 2012 in 5.0 Penutup

Kesimpulannya di sini dapat dilihat penggunaan dialek utara dalam ceramah Ustaz Don Daniyal adalah sangatlah ketara dan dapat dilihat melalui perkataan dan cara sebutan sesuatu perkataan. Walau bagaimanapun pengkaji berpendapat bahawa unsur dialek ini tidak mendatangkan sebarang kesan buruk kerana perkataan yang digunakan dalam ceramah ini masih sama dengan bentuk asalnya dalam bahasa Melayu baku. .Dapatan Kajian yang diperoleh melalui penggunaan perisian Antcont juga sangat membantu bagi mencapai objektif kajian dan memudahkan lagi proses menganalisis data.

Advertisements